SON DAKİKA

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
196
27 Nisan 2019 - 11:46

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

–– Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, Prof. Dr. Hasan MANDAL ve Fahri KASIRGA’nın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2019/94)
ATAMA KARARLARI
–– Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, Yahya BABA’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/92)
–– Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine ve Ticaret Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/93)
–– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca Seçilen Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/95)
–– Rektör Atamaları Hakkında Kararlar (Karar: 2019/96, 2019/97, 2019/98 ve 2019/99)
YÖNETMELİKLER
–– Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
GENELGE
–– Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-03 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-04 Sayılı Kararı
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 8559 Sayılı Kararı
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararı
İLKE KARARI
–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Ulusal Ölçekte Kamu Altyapı Yatırımları Hakkında İlke Kararı (No: 105)
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ankara ticaret haber coğrafi işaretler
SON DAKİKA HABERLERİ

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.