SON DAKİKA

RESMİ GAZETE (23/05/2019)

RESMİ GAZETE (23/05/2019)
294
23 Mayıs 2019 - 7:15

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17)
YARGI BÖLÜMÜ
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ankara ticaret haber coğrafi işaretler
SON DAKİKA HABERLERİ

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.