SON DAKİKA

“Türkiye Ürün İhtisas Borsası” (TÜRİB) faaliyete geçiyor…

“Türkiye Ürün İhtisas Borsası” (TÜRİB) faaliyete geçiyor…
559
18 Haziran 2019 - 8:25

“Türkiye Ürün İhtisas Borsası” (TÜRİB) faaliyete geçiyor…

Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) ticari unvanı ile faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmalar son aşamasına gelmiştir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’lere ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır.

ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir gönderme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda; Borsamız da geçtiğimiz günlerde TÜRİB ile “Acentelik Sözleşmesi” imzalamış olup yatırımcıların TÜRİB’in bilgisayar sistemine elektronik ortamdaki girişlerine de önümüzdeki günlerde başlanacaktır.

Söz konusu kayıt işleminin ayrıntıları aşağıda “TÜRİB Yatırımcı Kayıt İşlemlerine İlişkin Acentelik Sözleşmesi Kapsamında Kayıt Süreci” dokümanında yer almaktadır.

Söz konusu veriler acentelik yapacak Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB’in oluşturduğu internet sitesine yüklenerek elektronik ortamda TÜRİB’e iletilecektir.

TURİB YATIRIMCI KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
ACENTELİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KAYIT SÜRECİ DÖKÜMANI

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların, TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile Acentelik Sözleşmesi imzalamış Ankara Ticaret Borsası’na başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.

Ankara Ticaret Borsası tarafından aşağıda yer alan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerdeki imzaların tamamlanması, evrakların taratılarak TÜRİB sistemine yüklenmesi ve orijinal evrakların güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir.

Kayıt altına alınan veriler Ankara Ticaret Borsası tarafından TURİB internet sayfasına Giriş yapılarak iletilecektir.

Gerçek Kişi İçin Gerekli Evraklar:

• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (İkametgah ilmühaberi, fatura vb.)
• Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
• Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
• Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni(Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişi İçin Gerekli Evraklar:

• Kuruluş İlanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği
• Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
• Vergi Levhası örneği
• İmza Sirküleri
• Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
• Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
• Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni(Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Acente sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ankara Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler.

Acentelerin yatırımcı bilgilerini resen değiştirme veya silme yetkileri bulunmamakta olup ancak yatırımcıların ıslak imzalı talebi halinde bilgilerde değişiklik yapılabilecektir.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elüs Piyasası İşlem Kılavuzu için tıklayın.

ankara ticaret haber coğrafi işaretler
SON DAKİKA HABERLERİ

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.